کنسرت محمد علیزاده در ساری برگزار شد

س از ایام محرم و صفر برگزاری کنسرت ها آغاز شده است .محمد علیزاده نیز که جز پرفروش ترین های این روزهاست در ادامه ی تورکنسرت پاییزی خود بعد از اجرای 8 سانس در تهران که دوباره نیز تمدید شده توسط شرکت فرهنگی هنری نسیم مهرآوا به ساری آمد