ایران ، مازندران ، ساری ، میدان امام ، ابتدای بلوار پاسداران ، انتهای کوچه شهید بهزادی
333-52002 (011)
897-84307 (021)
قسمتهای ضروری*