قطعات مورد انتظار از هنرمندان در لیلم 3

 

قطعات مربوط به هنرمندان

 

ghatatlilem3

هر سازی در منطقه، دارای قطعات ویژه‌ی خود می‌باشد که جزو رپرتوآر آن محسوب می‌شود. تک نوازان باید به قطعات ویژه‌ی ساز خود و منطقه مسلط باشند.

نکته: قطعات مخصوص رشته‌های آوازمحلی، للِه‌وا و دوتار برای رده‌ی نوجوانان و خردسالان، ساده‌تر و متفاوت با بزرگسالان است.

 

قطعات مورد انتظار از گروه سنی بالای 19 سال

للـه‌وا: مش‌حال، دنباله‌ی مش‌حال، غریبی، کمرسری، کرچال، عباس خونی، گله‌ره‌بُردن، زاری‌حال و پرجایی حال.

دوتار: هرایی و دنباله‌ی آن، ملا زینب، فاطمه مسکین، نرگیس‌قله‌پانی و لمپاسو به روایت نظام شکارچیان و قطعات قلندر من غریبم، توتل، سوت کرم، خلَّر، ها دلبر، کتولی، ساربونی و امیری به روایت سیف‌الدین محمدی.

سرنا: پیش‌نوازی یا سرنوازی، یک‌چوبه، ترکمونی یا رزه‌مالی، دوچوبه، لیلا، سه‌چوبه، جلوداری، ورساقی، روونی، شر و شور و قطعات غرب مازندران: اسب تاجنیک، وِچاک وِچاک، کشتی مقوم، حناسری، حموم سری و گلنج زر.

کمانچه: امیری، طالبا، کتولی، آق ننه، حقانی و اجرای چند ترانه.

دسرکوتن: ریتم‌هایی که همراه سرنا نواخته می‌شود، مدنظر است.

لگن: ریتم‌های ویژه‌ی سمای مازندرانی.

غرنه: کتولی، طیبه جان، جلوداری، آروس‌یار، سماحال، نوروز خوانی و بینج‌سما.

آواز محلی: امیری، طالبا، کتولی، حقانی، نجما، آق‌ننه و چند ترانک (میانه‌ی مازندران)، کتولی شرقی، هرایی، استرآبادی‌لحن، فاطمه مسکین، نرگیس قله‌پانی، ملازینب (شرق مازندران)، وَلگه‌‌سری، امیری و دنباله‌ی آن و طالب طالبک (غرب مازندران).

منظومه‌خوانی: مَمزَمون، طالب و زهره، امیر و گوهر، مَشتی، ذبیح‌پهلوان (عامی دترجان)، خُلّر، سوته کرم، فاطمه مسکین، هژبر و حامد.

قطعات مورد انتظار از گروه سنی زیر 12 سال و 12 تا 19 سال

دوتار

زیر 12 سال

لاره لاره، لمپاسو، ته گره ته امشو برو، توتل و یا هر قطعه دیگری بنا بر تبحر و علاقه‌ی هنرمند

12 تا 19 سال

سوت کرم، نرگیس قله‌پانی، قلندر من غریبم، هادلبر، بلبل سر دار و یا هر قطعه دیگری بنا بر تبحر و علاقه‌ی هنرمند

للِه‌وا

زیر 12 سال

گله ره بردن، زاری، پرجایی حال، طیبه جان و یا هر قطعه دیگری بنا بر تبحر و علاقه‌ی هنرمند

12 تا 19 سال

مش حال و دنباله‌ی مش حال، کتولی، عباس خونی، پرجایی حال و یا هر قطعه دیگری بنا بر تبحر و علاقه‌ی هنرمند

آواز محلی

زیر 12 سال

خوانندگان شرق: لمپاسو، توتل، هادلبر، ملازینب و یا هر قطعه دیگری بنا بر تبحر و علاقه‌ی هنرمند، خوانندگان میانه: طیبه جان، بلبل سر دار، لاره لاره، ته گره ته امشو و یا هر قطعه دیگری بنا بر تبحر و علاقه‌ی هنرمند

12 تا 19 سال

خوانندگان شرق:  فاطمه مسکین، نرگیس قله پانی، لمپاسو، قلندر و خلّر و خوانندگان میانه: کتولی، آق ننه، گلی جان، بلبل دار سر و یا هر قطعه دیگری بنا بر تبحر و علاقه‌ی هنرمند

 

 

 فایل  pdf قطعات مورد انتظار از هنرمندان در سومین جشنواره موسیقی بومی البرزنشینان لیلم را از اینجا دانلود کنید

دبیرخانه‌ی سومین جشنواره‌ی موسیقی بومی البرزنشینان - لیلِم

لینک ثبت نام در سومین جشنواره موسیقی بومی البرزنشینان لیلم