اسامی راه یافتگان به سومین جشنواره لیلم اعلام شد

اسامی راه یافتگان به سومین جشنواره موسیقی 

بومی البرزنشینان لیلم اعلام شد

 

 

avaz

رشته آواز محلی

 

 

 

desarkooten

رشته دسرکوتن

 

 

 

dotar

رشته دوتار

 

 

 

gherne

رشته غرنه

 

 

 

group

رشته گروه نوازی

 

 

 

kamanche 

رشته کمانچه محلی

 

 

 

lale va

رشته للِه وا

 

 

 

manzome

رشته منظومه خوانی

 

 

 

sorna

رشته سرنا

 

 

 

tashtnavazi

رشته تشت نوازی

 


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید