جستجوی هنرمندان

اطلاعات تکميلي

 • نام هنری علی گلپور
 • تاریخ تولد دوشنبه, 02 خرداد 1322
 • محل تولد بابل

اطلاعات تکميلي

 • سرپرست گروه جلال محمدی
 • سال تشکیل 1370
 • حوزه کاری موسیقی مازندران

اطلاعات تکميلي

 • سرپرست گروه رضا رستمیان
 • سال تشکیل 1396
 • حوزه کاری موسیقی متال

اطلاعات تکميلي

 • نام هنری رضا رستمیان
 • تاریخ تولد پنج شنبه, 03 آذر 1362
 • محل تولد آمل-مازندران

اطلاعات تکميلي

 • سرپرست گروه علی حسن نژاد
 • سال تشکیل 1380
 • حوزه کاری موسیقی مازندران

اطلاعات تکميلي

 • سرپرست گروه اکبر رستگار
 • سال تشکیل 1388
 • حوزه کاری موسیقی مازندران

اطلاعات تکميلي

 • سرپرست گروه سعدی صادقی
 • سال تشکیل 1393
 • حوزه کاری موسیقی مازندران

اطلاعات تکميلي

 • سرپرست گروه ابراهیم ساور
 • سال تشکیل 1367
 • حوزه کاری موسیقی محلی مازندران

اطلاعات تکميلي

 • نام هنری سعدی صادقی
 • تاریخ تولد یکشنبه, 05 تیر 1367
 • محل تولد آمل

اطلاعات تکميلي

 • نام هنری سامان نوروزیان
 • تاریخ تولد چهارشنبه, 30 خرداد 1363
 • محل تولد سوادکوه مازندران

اطلاعات تکميلي

 • نام هنری مهدی شکارچیان
 • تاریخ تولد شنبه, 12 اسفند 1346
 • محل تولد روستای چمازتپه مازندران

اطلاعات تکميلي

 • سرپرست گروه سامان نوروزیان
 • سال تشکیل 1396
 • حوزه کاری موسیقی محلی مازندرانی