جستجوی هنرمندان

پرویز عبدالهی

پرویزعبدالهی

یکی از سازهای که رنگ و بوی مازندران دارد قرنه است. این ساز در بعضی از تصاویر و کتیبه های کهن دیده می شود. این سالها این ساز به اسم لطف الله سیفی بشلی شناخته می شود واینکه یکی از هنرجویانش در تکمیل نمودن و رفع ایرادات قرنه تلاش زیادی داشته است. این هنرمند خوش ذوق وچیره دست پرویز عبدالهی است. پرویز عبدالهی ولیک چالی متولد 1354 است. سال 1364 لله وا را نزد پدر آغاز کرد، مدتی را از حمید رضا طالبی وا آموخت. سال 1374از لطف الله سیفی قرنه آموخت . عبدالهی ، یک نت به قرنه اضافه کرد تا وسعت صدایی بیشتر پیدا کند. همچنین قرنه هایی ساخت که بعضی از قطعات دستگاه های ایرانی را می نوازد عبدالهی در بسیاری از گروه های مرکزی فعالیت دارد و در چندین آلبوم موسیقی نواخت. سه چکی اثری مستقل از پرویز عبداللهی و لطف الله سیفی است. در سالهای اخیر پرویز عبدالهی به همراه همسر هنرمندش گلدسته زارع با ساز دسر کوتن هنرنمایی می کنند.

اطلاعات تکميلي

  • نام هنری: پرویز عبدالهی
  • تاریخ تولد: شنبه, 02 فروردين 1354
  • محل تولد: ولیکچال دودانگه ساری
بازدید 856 بار